Framtidsbilder av Vindängenskolans nya byggnad

Nu har du möjlighet att titta runt på den nya tillbyggnaden av Vindängensskolan!

2019-06-14

Klicka på bilderna för att se en Virtual Reality-simulerad (VR) miljö av nybyggnationen av Vindängenskolan.

Befinner du dig på skolan så finns QR koder utplacerade så att du på plats kan se hur nybyggnationen kommer att se ut.