Stolta skolelever i Åsarp

Falköpings kommun investerar just nu för fullt i den södra kommundelen. I Åsarp har skolans elever flyttat in i nya och fräscha lokaler och efter sommaren är det förskolans tur. Då ska också det nya skolköket och matsalen stå klara.

Den omfattande byggnationen på skolområdet, bredvid kyrkan i Åsarp, har pågått en längre tid. Tack vare en till- och ombyggnad så ryms nu skolans alla årskurser (F−6) under ett och samma tak. De gamla skollokalerna strax intill har totalrenoverats och där ska förskolan flytta in. Där den gamla folkskolan tidigare fanns, byggs nu skolkök och matsal.

Eleverna lär sig i samspel

Skolans nya lokaler är ljusa och flexibla och anpassade för cirka 100-120 elever.

− Både elever och personal har varit delaktiga i processen och utformningen av lärmiljöerna och vi är otroligt nöjda med resultatet, säger rektor Susanne Ekstrand. Vi har bland annat tagit fasta på forskning om lärande, som visar att barnen lär sig i samspel med andra i ett socialt sammanhang. För att stimulera barnens lärande har vi nu skapat varierande och tillgängliga lärmiljöer ur en pedagogisk, social och fysisk aspekt.

Flexibel lärmiljö med olika zoner i klassrummet

Ella, Oin, Tilda, Gustav och Mirjam är alla elever i klass 2−3. De berättar att de tillsammans
med sina klasskamrater har funderat och pratat mycket kring hur de lär bäst, och var.
Det resulterade i att deras nya klassrum nu är möblerat så att det finns flera olika små zoner, i klassrummet, vilket uppskattas av alla. Beroende på ämne och uppgift kan de nu välja mellan att sitta vanligt, sitta högt, sitta i myshörnans fåtöljer eller sitta/ligga på en mjuk matta!

− Eleverna lär sig på olika sätt och då måste rummen möbleras och anpassas efter det, förklarar Susanne Ekstrand. Någon vill kanske sitta högt när det är matematik och ligga på mattan när det är bokläsning! Vi måste utgå från var barnen lär sig bäst och då måste det finnas olika platser i klassrummet som stimulerar och hjälper eleven att lära.

Slutbesiktning

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för alla byggnationer som gäller skolor och förskolor. I Åsarp beräknas den nya skolan kosta cirka 34 miljoner kronor.

− Nu pågår ett antal löpande förbesiktningar innan slutbesiktning sker den 2 juli, berättar Stefan Danielsson, projektledare för Åsarps skola. Boverket ger statsbidrag för upprustning av skolor och vi har sökt 3,4 miljoner kronor, som betalas ut till kommunen när slutredovisningen är klar.