Ett slutresultat skapat med gemensamma krafter på Vindängens skola

Lika omvälvande som det var när byggarbetsplatsen etablerades, lika självklart känns det nu när den färdiga skolbyggnaden till vårterminen lämnades över till verksamheten.

Vindängens skola

En del av bodetablering står kvar vilket beror på att vi har en mindre styrka som fortfarande är på plats i ytterligare några månader. Detta gäng ska fräscha upp även den gamla skolbyggnaden genom målning, mattläggning, byte av elcentraler, byte av tak samt färdigställa markytor med gräs.

Under nyhetsarkivet hittar du en film samt fler projektbilder, allt från spadtag till invigning.

– Tack till er med anknytning till skolan, förskolan och till närboende för ett gott samarbete och en stor förståelse. Ett sista tack går till alla projektdeltagare som bidragit till resultatet, säger Sabina Esbjörner, Skanska och Krister Lundberg, byggprojektledare från samhällsbyggnads-förvaltningen, Falköpings kommun.

Projektets partneringledare sammanfattar

– Arbetet med Vindängens skola har präglats av partneringens värdegrund med öppenhet och inkluderande synsätt. Under slutworkshopen lyftes fram en nöjd beställare och brukare, där dialog och kommunikation mellan produktion och pågående verksamhet fungerat väl och det varit bra stämning i projektet. Jag tycker Vindängen är ett fint exempel på hur vi arbetat tillsammans för att nå resultat, säger Kim Berghäll, extern partneringledare, Urkraft.

Handikappgunga

Ur Bygg-Nytt nr 9 februari 2021 Vindängens skola, Skanska och Falköpings kommun.