Nu är Kinnarps förskola invigd!

I strålande solsken invigdes Kinnarps förskola under måndagen.Invigningen genomfördes utomhus och rundvandringen i de fina lokalerna skedde i smågrupper med förskolans pedagoger som guider. Förskolan som är totalt 1 220 kvadratmeter har byggts av Skanska och ritats av PE-arkitekter.

Skolchef Karina Bronell invigningstalade, tillsammans med ordförande i barn- och utbildningsnämnden Eva Dahlgren (C), ordförande i tekniska nämnden Vanja Wallenmyr (C), Ann Johansson, verksamhetschef för förskolan och Ami Millqvist, rektor för Kinnarps förskola.

Vid ceremonin medverkade även representanter från entreprenören Skanska, Friggeråkers rör, Medins ventilation, Bravida el, PE arkitektur, ledamöter och tjänstemän från tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden. Många av förskolans pedagoger deltog också vid invigningen. Kommunens kostenhet stod för välsmakande mingelmaten.

Glädjens dag

– Det här är verkligen glädjens dag! Det är härligt att arbeta i en kommun där man satsar på sina yngsta medborgare i såväl stad som på landsbygd. Nu är vi här i en miljö, som både in- och utvändigt kan fyllas med lek, lärande och utmaningar för Kinnarps yngsta barn, sa skolchef Karina Bronell i sitt invigningstal.

Gåvan från oss är ett äppleträd, ett så kallat familjeträd med fyra olika sorter och det ska symbolisera att olika är bra – och att det är olika som får oss att utvekcklas. Vi hoppas att trädet, liksom denna fina förskola ska få växa och frodas som en del av många barns start med barndomen.

Jag vill framföra ett varmt tack till Skanska, Friggeråkers rör, Medins ventilation och Bravida el med personal, PE arkitektur, Maria som gjort den konstnärliga utsmyckningen, Stefan Danielsson från Falköpings kommun, Ami Millqvist, rektor på förskolan i Kinnarp och personalen. Till sist – men inte minst - ett stort tack till förskolans barn och personal för tålamod och engagemang under byggets gång, sa Karina avslutningsvis.

Byggprojektledaren

– Fasaderna på förskolan har termowoodpanel. Det ska symbolisera det naturvänliga, och de gröna skivorna runt fönstren föreställer mossa. Teglet på matsal och kök är tänkt att symbolisera det beständiga, berättar Stefan Danielsson, som varit byggprojektledare.

Utformningen av utemiljön har skett tillsammans med förskolans pedagoger. Yrkesarbetare har tillverkat utrustning, redskap, hus av spillvirke - för att passa verksamheten. Förskolan är byggd med högt ställda krav på god innemiljö, såsom akustik, temperatur och luft. Byggnaden har även solcellsanläggning, säger en nöjd Stefan.

Stolt rektor

– Äntligen! Som vi har väntat! Idag är jag glad, stolt och tacksam – för att denna dag äntligen är här. Det har varit en lång resa. Men nu är vi i mål, och det känns så bra. Jag är så stolt, säger Ami Millqvist, som är rektor på Kinnarps förskola.

Våra fyra värdeord på förskolan är välkomnande, utforskande, demokrati och hållbarhet. De orden ska genomsyra hela utbildningen, allt i från bemötande och aktiviteter till lärmiljöer inomhus och utomhus. Det första värdeordet välkomnande - det hoppas jag verkligen att ni alla känner när ni kommer hit idag, fortsätter Ami!

Kinnarps förskolas värdeord

Välkomnande

Välkomnande är ett bemötande där alla ska känna värme och hjärtlighet, glädje, trygghet och nyfikenhet. Det är ett förhållningssätt där alla blir sedda och lyssnade på och där alla får vara sig själva. Olikheter ses som en tillgång. Miljöerna på förskolan de ska vara välkomnande, inbjudande och ska utstråla öppenhet, transparens, struktur och tydlighet. De ska vara estetiskt tilltalande och vara tillängliga för barnen. Det gäller lärmiljöer på förskolan, både inom- och utomhus.

Utforskande

Det är ett förhållningssätt där barns nyfikenhet och lust tas tillvara. Där olika ämnen integreras. Miljöerna ska locka till utforskande och uppmuntra till möten.

Demokrati

Det är ett förhållningssätt där alla blir sedda och hörda och allas åsikter är lika viktiga. Alla ska erbjudas möjlighet till delaktighet och inflytande. Det har barnen haft i detta projekt. Miljöerna på förskolan ska visa på demokrati genom att vara tillgängliga för alla barn.

Hållbarhet

Ett förhållningssätt som präglas av respekt för våra resurser både nu och i en framtid. Vi värnar om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt visar respekt för gemensamma saker och ytor.

Förskolan är en plats för utbildning, den är barnens arena i samhället. Det är deras röster och uttryck som ska genomsyra innehållet.