Invigning av Åsarps skola och förskola

Lördagen den 24 augusti invigdes Åsarps skola och förskola. Barn- och utbildningnämndens ordförande Ingvor Bergman invigningstalade inför en stor skara åskådare.

March

Det var många som marscherade från Ekebergahallen till Åsarps skola och förskola för att delta i invigningen. Först i ledet gick Mössebergs musikkår.

Invigningen skedde i samband med Åsarpsdagen. Många Åsarpsbor och andra intresserade hade tagit sig till skolan och förskolan i Åsarp för att delta i invigningen och ta sig en titt på de nya fina lokalerna.

Ingvor Bergman invigningstalade

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingvor Bergman invigningstalade och klippte bandet inför en stor publik. Till sin hjälp hade hon några av barnen.

– Det är bland det finaste som finns att få inviga förskolor och skolor, säger Ingvor Bergman. Det är en viktigt investering inför framtiden. Jag är också tacksam över det tålamod som barn, elever, pedagoger, övrig personal och vårdnadshavare visat under byggnationen, fortsatte Ingvor.

Gåvor överlämnades av Johanna Svensson, ordförande i tekniska nämnden och Helén Claesson, barn- och utbildningsförvaltningen.

Tekniska nämnden överlämnade ett presentkort till en skylt och barn- och utbildningsförvaltningen uppvaktade med ett äppelträd.

– Äppelträdet symboliserar ju kunskap. Här kan vi nu alla följa både hur äppelträdet och elevernas kunskaper växer, sa Helén Claesson, som är tf verksamhetschef för grundskolan. Eftersom det också är ett familjeträd, påminner det oss om hur förskolan, skolan och fritidshemmet nu kommer att växa tillsammans.

Personal från skolan och förskolan visade allmänheten runt i de fina ny- och ombyggda lokalerna.

– Vi är så stolta och tacksamma över vår fina förskola och skola, säger Susanne Ekstrand rektor för grunskolan och Ami Millqvist, rektor för förskolan. Vi är glada över att vi nu har utbildningen samlat på ett ställe i Åsarp och att den fina matsalen finns på skolans område.

Besökarna bjöds på kaffe och tårta och Longkalsong underhöll. Möjlighet fanns även att se bildspelet som beskrev byggnationen.

LongKalsong underhöll. Längst fram några av de många gåvorna som överlämnades till förskolan och skolan.

Nyinflyttade förskolebarn

Förra veckan började förskolebarnen på sin nya förskola som innehåller de tre avdelningarna Fjärilen, Humlan och Nyckelpigan. Skolans och förskolans nya gemensamma kök är till stor glädje för såväl förskolebarn, elever som personal. I förskolan går 45 barn och i Åsarpsskolan studerar 84 elever, från förskoleklass till årskurs 6.