Ett lyft för Stenstorp och eleverna

Det är snart två år sedan Gustaf Dalénskolan stod klar i oktober 2017. Elever och personal fick komma med idéer och vara delaktiga i utformningen under byggprocessens gång. Trivseln är stor och tryggheten har ökat, liksom elevernas meritpoäng!

Det är snart två år sedan Gustaf Dalénskolan stod klar i oktober 2017. Elever och personal fick komma med idéer och vara delaktiga i utformningen under byggprocessens gång. Trivseln är stor och tryggheten har ökat, liksom elevernas meritpoäng!

Gustaf Dalénskolan rymmer just nu cirka 430 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Det är tydligt att elever och personal uppskattar sina nya, ljusa och luftiga lokaler. Skolan är helt skofri och ljudnivån är mycket behaglig.

Säkrare toaletter ger ökad trygghet

Många elever kan uppleva otrygghet vid toalettbesök. Eleverna fick möjlighet att komma med idéer och nu finns, förutom det vanliga dörrlåset, ytterligare ett säkerhetslås på alla toalettdörrar.

− Vi är väldigt nöjda med att vi fått en välbyggd skola och ångrar inte någonting, säger rektorerna Tommy Cronholm och Lotta Mantler. Alla som var inblandade i bygget såg möjligheter, vilket i sin tur bidrog till en hög kostnadseffektivitet. Möjligen skulle vi behövt ytterligare ett klassrum till, med tanke på att antalet elever ökar.

Elevernas meritpoäng har ökat

En attraktiv arbetsmiljö är positivt för elevernas lärande och en tillgång vid rekrytering av
ny personal.

Rektorerna Tommy Cronholm och Lotta Mantler framför Gustaf Dalénskolan. Konstverket på väggen bakom, skapat av konstnär Annika Svensson, påminner om ingenjören och nobelpristagaren Gustaf Dalén. Han uppfann AGA-fyren, som finns över hela världen. Konstverket föreställer Panamakanalen mellan nord- och sydamerika. När kanalen byggdes i början av 1900-talet levererades 35 AGA-fyrar. De ingick i ett avancerat trafikregleringssystem, så att båtarna kunde ta sig från Atlanten till Stilla havet.

− Vi har även noterat att elevernas meritpoäng ökat, berättar Lotta Mantler. På Gustaf Dalénskolan är andelen behöriga lärare relativt hög och duktiga pedagoger är mycket viktiga för elevernas kunskapsutveckling. Just nu ligger vi bland de främsta skolorna i kommunen, när det gäller meritpoängen!

Barnfamiljer flyttar in

Just nu pågår ett generationsskifte i Stenstorp. Villapriserna ligger på en rimlig nivå och många nya barnfamiljer har flyttat in det senaste året. En ny attraktiv skola är säkerligen en viktig, och kanske avgörande, faktor när en barnfamilj ska välja bostadsort.