Bygget på Vindängens skola är nu inne i slutskedet

Nu är Skanska inne i slutskedet på bygget och arbetar med att färdigställa ytskikt. Moment där det syns stor skillnad varje dag hur skolan växer fram. Undertaken och armaturer kommer på plats. Golven får mattor och klinker, i rummen installeras skåpsnickeri, dörrar, lister och pentry.

Nu börjar det synas ordentligt

Arbetet under sommaren gick enligt planen och Skanska hann med det som var planerat under tiden skolans barn och personal hade sommarlov och semester.

I idrottshallen är ridåväggen och många av de fasta idrotts-installationerna på plats och snart redo att ta emot elever. Utomhus sker plantering, asfaltering och färdigställande av övriga grönytor samt installering av lekutrustning. Björkdungen samt en lekyta har lämnats över till verksamheten och nyttjas nu flitigt.

Delar av det befintliga huset som fått sig en ansiktslyftning har också kunnat lämnats över till skolan och tagit i bruk: rum för skolsköterska, kurator, vilrum, ny matsalsdel, städcentral, lärararbetsrum och personalrum.

Påverkan och delaktighet

För att skapa en inomhusmiljö med rätt möbler som verksamheten vill ha, behövs att flera personer blir delaktiga och kan påverka inköpet och planeringen av möbler till skolan. Möbelleverantören Kinnarps har tagit fram ett koncept för just detta. I dessa pandemitider har de fått tänka om, men har kunnat genomföra dialoger med stora delar av personal-styrkan som kommer att arbeta på Vindängen efter om– och tillbyggnationen.

Efter sommaren fanns möjligheten att kika på klassrummens utformning och i augusti var det dags att fokusera på de gemensamma ytorna i skolans innemiljö. Första steget var att komma ut till arbetsplatsen och på plats få en känsla för yta och volym, något som inte är helt lätt när man bara tittar på en ritning. Personalen delades i mindre grupper som spriddes ut på en längre tidperiod på eftermiddagen/kvällen, i dessa pandemitider. Turen på bygget gick fint och var mycket uppskattad. Många i personalen hade en positiv känsla och såg fram emot att snart få arbeta i nya fräscha lokaler.

Den andra dagen var det dags att möta Kinnarps personal, där pedagogerna i smågrupper fick tycka till och framföra sina åsikter och förslag gällande möblering. Nu arbetar Kinnarps för fullt med att se över alla bidrag och skapa ett möbleringsförslag för barn– och utbildningsförvaltningen att ta ställning till. Skanska, barn- och utbildnings-förvaltningen och Kinnarps tackar alla som deltagit för ett gott samarbete med högt engagemang!

Positivt och förväntansfullt

- Känslan just nu är bra, vilken den varit under hela projektet. Skolan håller verkligen på att ta form som helhet både på insidan och utsidan och att det flyter på bra produktionsmässigt. Vi är ett bra lag, säger Skanskas arbetsledare Fredrik Friberg.

- Vi närmar oss ett slutskede i skolan vilket innebär att arbetsmomenten minskar i storleksgrad, men det är fortfarande av stor vikt att allt flyter på smidigt. Ett stort fokus hos mig är att planera kommande arbetsmoment, att besluta om vem som ska göra vad och se till att material finns på plats i rätt tid. Eftersom vi mer och mer börjar bli färdiga i skolan, så kommer jag snart att börja med förbesiktningar. Fördelen med att göra dessa nu i ganska tidigt skede är att det skapar kontroll och översyn för oss om vad som finns kvar att göra. berättar Fredrik vidare.

- Min känsla just nu är som den varit genom hela projektet; positiv och förväntansfull. Det är härligt att se hur många det är som ser fram emot att få ta tillbyggnaden och den ombyggda skolgården i bruk, säger Krister Lundberg som är byggprojektledare på Falköpings kommun.

- Nu har vi kommit till fasen då vi i verkligheten får se resultatet av alla tidigare framarbetade handlingar. Vi är nu i läget att testa och kontrollera en rad olika funktioner inför slutbesiktningen som är i början av december, fortsätter Krister

Vårterminen 2021

Skolan kommer att stå klar för elever och personal till terminsstarten januari 2021.