Tidslinje över den nya skolorganisationen

Här kan du följa med i vad som hänt i den nya skolorganisationen.

2023

 • 18 januari: Utredning ska ta fram kvalitativa och jämförbara alternativ till Platåskolan.

2022

 • December 16: Dispensbeslutet från Mark- och miljödomstolen hävs och Länsstyrelsen i Västra Götaland får tillbaka ärendet för fortsatt handläggning
 • Augusti 24: Odensbergsskolan invigs
 • Februari 17: Kommunen får dispens för vattensalamander
 • Januari 19: Nu sätts den nya skolan i Odensberg ihop
 • Januari 17: Kommunen ansöker om dispens för vattensalamander

2021

 • Oktober 26: Officiell invigning Vindängens skola
 • September 23: Spadtag för Odensbergsskolan
 • Maj 7: Skolorganisationen ligger fast och platsen för Platåskolan ska fortsätta utredas
 • April: 29: Detaljplanen för Platåskolan upphävd – byggnationen av ny högstadieskola är satt på paus
 • Februari: Ett slutresultat skapat med gemensamma krafter på Vindängens skola
 • Januari: Skolorganisation i centrala Falköping läsåren 2021/22 och 2022/23
 • Januari: Eleverna inviger nybyggnation av Vindängens skola och grundsärskolan flyttar in

2020

 • November: Platåskolans byggstart är försenad - lång väntan för elever och personal
 • Oktober: Bygget på Vindängens skola är nu inne i slutskedet
 • Juni: Kinnarps förskola invigs
 • Maj: Bygglovsansökan för Platåskolan har lämnats in
 • Mars: Samrådsmöte
 • Februari: Platåskolan får en projektbudget på 386 miljoner kronor
 • Februari: Dialogcafé om skolorganisationen i centralorten F-6 - steget vidare efter dialogmötet
 • Januari: Diamanten på Mössebergsskolan invigs

2019

 • November: Samrådsmöte
 • November: Barnen börjar på förskolan Trollet och Förskolan Trollet invigs
 • September: Samrådsmöte
 • September: Detaljplanen för Platåskolan antas i kommunfullmäktige
 • September: QR-vandring vid Platåskolan
 • Augusti: Invigning av Åsarps skola och förskola
 • Maj: Samrådsmöte
 • Maj: Första spadtaget på Vindängens skola
 • April: Första spadtaget för Åsarps förskola och skola
 • April: Första spadtaget för Kinnarps nya förskola
 • April: Första spadtaget för nya förskolan Trollet
 • April: Vindängens skola byggs ut
 • Mars: Samrådsmöte
 • Mars: Första spadtaget för Mössebergsskolan
 • Februari: Förskolan Urd invigs
 • Januari: Barnen börjar på förskolan Urd
 • Januari: Tengbom ritar Platåskolan och tillbyggnaden av Vindängen
 • Januari: Platåskolan är namnet på den nya 7-9-skolan

2018

 • September: Samrådsmöte
 • Maj: Samrådsmöte
 • Februari: Samrådsmöte

2017

December: Samrådsmöte