Nyheter Platåskolan


  • Kommunen får dispens för vattensalamander

    Falköpings kommun lämnade i januari in en dispensansökan till Länsstyrelsen gällande detaljplanen för Platåskolan och nu har beskedet kommit. Länsstyrelsen beslutade den 17 februari om att bevilja dis...