Unikum förskola - digital plattform och Tempus

Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare åt dokumentation, information och kommunikation.

I Tempus kan du som vårdnadshavare lägga in schema och anmäla frånvaro eller ledighet för barn inom förskola och fritidshem.

Tempus

Tempus hemma app: En rundtur

Information till nya vårdnadshavare

Unikum

Som vårdnadshavare kan du i Unikum ta del av information, följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med förskolan.

Säkerhet

Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Uppgifterna i Unikum sparas fem år efter att barnet har slutat grundskolan i kommunen. Därefter tas uppgifterna bort.

I Unikum ska det bara stå sånt som har med barnet att göra.

All aktivitet i Unikum loggas för ytterligare säkerhet.

Guider för vårdnadshavare

Instruktioner på svenska

Instruktioner på arabiska

Instruktioner på somaliska

Unikum förskola telefonapp