Unikum förskola - digital plattform

Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare åt dokumentation, information och kommunikation.

Som vårdnadshavare kan du i Unikum ta del av information, följa ditt barns kunskapsutveckling och kommunicera med förskolan.

Säkerhet

Unikum kräver inloggning och inga obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Uppgifterna i Unikum sparas fem år efter att barnet har slutat grundskolan i kommunen. Därefter tas uppgifterna bort.

I Unikum ska det bara stå sånt som har med barnet att göra.

All aktivitet i Unikum loggas för ytterligare säkerhet.

Guider för vårdnadshavare

Instruktioner på svenska

Instruktioner på arabiska

Instruktioner på somaliska

Unikum förskola telefonapp

Tempus

I tempus lägger du som vårdnadshavare in schema och anmäler frånvaro eller ledighet.