Omsorg på obekväm arbetstidtid

I Falköpings kommun finns det möjlighet att få barnomsorg på obekväm tid på Hästbackens förskola.

Vem kan få omsorg på obekväm tid?

Barnomsorg på obekväm arbetstid

För vårdnadshavare, folkbokförda i Falköpings kommun, som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg för sitt barn under kvällar, nätter och helger finns ett begränsat antal platser till OB-omsorg. Omsorgen är placerad på förskolan Hästbacken och är till för barn i åldern 1-12 år. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidshem är stängda.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på kvällar, nätter och helger.

Schemat beräknas på båda makarnas/sammanboendes arbetstider per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Barnet har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavaren behöver sova för att dygnsvila motsvarande åtta timmar.

Omsorg under obekväm eller oregelbunden arbetstid kan erbjudas för barn inskrivna i förskola och fritidshem. Plats kan kombineras med dagplacering på förskola eller fritidshem, men efter särskild ansökan. För att söka plats under obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna ha behov vid minst två tillfällen per månad, omprövning sker en gång per termin. Avgiften ryms inom reglerna för maxtaxa.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Omsorg erbjuds ej julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen samt kompetensutvecklingsdagar i juni och augusti. Se information på Unikum.
OB-omsorg stänger kl 22.15 dag före stängningsdag.

Har du ansökt om OB-omsorg på Hästbackens förskola så garanteras inte placering inom fyramånadersgränsen. Vid frågor gällande OB-omsorg kontakta rektor för Hästbacken på telefonnummer 0515- 88 55 01.

Barn 1-6 år

Barn 1-6 år har sin förskoleplacering på Hästbacken, även dagtid.

Vad kostar det?

Avgiften för omsorg vid obekväm tid ingår i reglerna för maxtaxa.

Vilka tider gäller?

Barnens schema styrs av din arbetstid. Det betyder att barnet är ledigt när du som vårdnadshavare är ledig. Barnen kan även vara i verksamheten under den tid du behöver sova för att få en dygnsvila som motsvarar 8 timmar.

Hästbackens förskola har öppet för omsorg på obekväm tid följande tider

  • Måndag - fredag klockan 17.30-22.15 (sen kvällsomsorg )
  • Måndag - fredag klockan 19.30-07.00 (nattomsorg)
  • Fredag klockan 22.15 - måndag klockan 07.00 (helgomsorg)

Kommunen erbjuder inte omsorg på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Hästbackens förskola stänger klockan 22.15 dagen före julafton och nyårsafton.

Transporter för barn 6-12 år till Hästbacken

När barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm arbetstid på Hästbacken.

Om det finns speciella skäl som gör att du inte kan hämta och lämna barnet på Hästbacken kan kommunen erbjuda resor med taxi. Vid behov av resor med taxi till och från Hästbacken kontaktar ni Hästbackens rektor.

Uppsägning

  • Uppsägningstiden är två månader.
  • Uppsägning av plats görs på e-tjänst på falkoping.se
  • Uppsägningstiden räknas från det datum uppsägning registreras på e-tjänst på falkoping.se. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
  • Plats i OB-omsorgen kan förloras om avgiften inte betalas.
  • Har du en plats men inte nyttjat den på 2 månader, sägs ditt barns placering upp, för att ge plats åt barn som står i kö.

Schema OB

Registering/ändring av schemat görs i Tempus Länk till annan webbplats..
Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatering av schemat görs vid förändring.

Vid akuta schemaförändringar ska du skyndsamt ringa avdelning Nyckelpigan 0515-88 65 34 eller 0701-83 51 49. Schemaförändringen måste godkännas.
I vissa fall kan omsorg inte alltid garanteras.

Vistelsetid

Barnomsorg på obekväm arbetstid utgår från barnets perspektiv och för barnets bästa. Den totala vistelsetiden ska ta hänsyn till barns rätt till vila, enligt paragraf 31 i barnkonventionen.