Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. Hit kan du komma med ditt barn och träffa andra föräldrar och barn. Familjecentralen är ett informations- och kunskapscentrum för frågor som rör barn och föräldraskap.

Öppen Förskola

Dag

Tid - klockan

För dig med barn...

Måndag

9-12

För dig med barn 0 – 6 år

Tisdag

9-12

För dig med barn 10 månader – 2 år

Torsdag

10-12

För dig med barn 0 – 1 år

Fredag

9-12

För dig med barn 0 – 6 år

ABC-föräldragrupp för dig med barn 3-12 år

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema; Visa kärlek, Vara med, Visa vägen, Välja strider.
Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare.

Är du/ni intresserade kontakta oss: familjecentralen@falkoping.se eller 0515-88 54 18, 88 53 91

Plats: Familjecentralen

Föräldrastöd på Familjecentralen

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation. Du som har barn i åldrarna 0-6 år är välkommen att ta kontakt.

Familjepedagog
0515-88 53 91

Om Familjecentralen

Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Här kan du få råd, tips och idéer av både förskollärare, familjepedagog, BVC-sköterskor och barnmorskor.

Familjecentralen är också ett informations- och kunskapscentrum. Vi ordnar tematräffar och kurser där du kan få kunskap om babymassage, barns utveckling, hur det är att vara förälder med mera.

Varje dag har vi någon gemensam aktivitet som till exempel sång, rytmik eller sagoläsning.

Du behöver inte anmäla dig och det kostar inget att delta. Kaffe/the finns till självkostnadspris.

På Familjecentralen medverkar också VG-region:

  • Barnavårdscentralen (BVC) har sin mottagning på vårdcentralen men vid vissa tillfällen på Familjecentralen.
  • Barnmorskemottagningen medverkar i Familjecentralens arbete främst via våra föräldragrupper.