Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. Hit kan du komma med ditt barn och träffa andra föräldrar och barn. Familjecentralen är ett informations- och kunskapscentrum för frågor som rör barn och föräldraskap.

Aktuellt just nu

Vid återbud sms:a - 0701030413

Familjecentralens Öppna verksamhet

Dag

Tid - klockan

För dig med barn........

Anmälan

Måndag

9:30-11:30

För dig med barn 0 – 3 år

Anmälan

Tisdag

9:30-11:30

För dig med barn 10 månader – 1,5 år

Anmälan

 

 

 

 

Torsdag

10:00-11:30

För dig med barn 0 – 10 månader

Anmälan

Fredag

9:30 -11:30

För dig med barn 0 – 6 år

Anmälan

Vid återbud sms:a - 0701030413

ABC-föräldragrupp för dig med barn 3-8 år


ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare.

Teman på träffarna: Visa kärlek, Vara med, Visa vägen, Välja strider

tel 0515-88 54 18 eller mail familjecentralen@falkoping.se

Nu har vi inga mer platser i höst. Vi planerar en ny grupp till våren!

Föräldrastöd på Familjecentralen

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation. Du som har barn i åldrarna 0-6 år är välkommen att ta kontakt.

Familjepedagog Martina Svensson
0515-88 53 91
martina.a.svensson@falkoping.se

Om Familjecentralen

Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Här kan du få råd, tips och idéer av både förskollärare, familjepedagog, BVC-sköterskor, barnmorskor, socionomer.

Familjecentralen är också ett informations- och kunskapscentrum. Vi ordnar tematräffar och kurser där du kan få kunskap om babymassage, barns utveckling, hur det är att vara förälder med mera.

Varje dag har vi någon gemensam aktivitet som till exempel sång, rytmik eller sagoläsning. OBS! Stängt på grund av covid-19 tills vidare.

Du behöver inte anmäla dig och det kostar inget att delta. Fika serveras till självkostnadspris.

På Familjecentralen medverkar också primärvården:

  • Barnavårdscentralen (BVC) har sin mottagning på vårdcentralen men vid vissa tillfällen på Familjecentralen.
  • Barnmorskemottagningen medverkar i Familjecentralens arbete främst via våra föräldragrupper.