Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. Hit kan du komma med ditt barn och träffa andra föräldrar och barn. Familjecentralen är ett informations- och kunskapscentrum för frågor som rör barn och föräldraskap.

Aktuellt just nu

Stängt på Familjecentralen

Måndag och tisdag den 16-17 maj

 

Fredag den 27 maj

 

 

Måndag kl 9-12 för dig med barn 0-6 år

Tisdag kl 9-12 för dig med barn 10 mån -1,5 år

Torsdag kl 10-12 för dig med barn 0-1 år

Fredag kl 9-12 för dig med barn 0-6 år


ABC-föräldragrupp för dig med barn 3-8 år

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare.

Teman på träffarna: Visa kärlek, Vara med, Visa vägen, Välja strider

Plats: Familjecentralen

Föräldrastöd på Familjecentralen

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation. Du som har barn i åldrarna 0-6 år är välkommen att ta kontakt.

Familjepedagog börjar sin tjänst 3 juni
0515-88 53 91

Om Familjecentralen

Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Här kan du få råd, tips och idéer av både förskollärare, familjepedagog, BVC-sköterskor, barnmorskor, socionomer.

Familjecentralen är också ett informations- och kunskapscentrum. Vi ordnar tematräffar och kurser där du kan få kunskap om babymassage, barns utveckling, hur det är att vara förälder med mera.

Varje dag har vi någon gemensam aktivitet som till exempel sång, rytmik eller sagoläsning. OBS! Stängt på grund av covid-19 tills vidare.

Du behöver inte anmäla dig och det kostar inget att delta. Fika serveras till självkostnadspris.

På Familjecentralen medverkar också primärvården:

  • Barnavårdscentralen (BVC) har sin mottagning på vårdcentralen men vid vissa tillfällen på Familjecentralen.
  • Barnmorskemottagningen medverkar i Familjecentralens arbete främst via våra föräldragrupper.