Odenrinken

Allmänhetens åkning

Vecka 3
Måndag 14/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 15/1

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 16/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Torsdag 17/1

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 18/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 19/1

ingen åkning


Söndag 20/1

klockan 13.30-15.00

med klubba


klockan 15.10-16.40

utan klubba
Vecka 4
Måndag 21/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 22/1

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 23/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Torsdag 24/1

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 25/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 26/1

Isdisco klockan 16-18

0-10 år


Isdisco klockan 18-20

11-16 år

Söndag 27/1

ingen åkning

Alla som är på isen ska använda hjälm.

Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Besöksadress: Högstenagatan 7

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.