Konstgräsplanen Ållevi

Ållevi ligger i anslutning till Ållebergsgymnasiets sporthall och ishallen med infart från Midfalegatan.

Parkering finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan, se kartaPDF.