Publicerad: 2019-02-08

Dags att nominera stipendiater!

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturstipendium, ett föreningsledarstipendium och ett idrottsstipendium. Varje stipendium är på 10.000 kronor. Nu är det dags att föreslå 2018 års stipendiater!

Personer kan också själva söka stipendierna. Årets stipendiater kommer att uppmärksammas i samband med nationaldagsfirandet 6 juni nästa år då stipendierna delas ut.

Vad är det då som gäller för att ansöka/nominera?

Kulturstipendium

Falköpings kommuns kulturstipendium delas årligen ut till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område såsom konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film m.m. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan komma i fråga. Stipendiat ska vara folkbokförd i Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen.

Föreningsledarstipendium

Falköpings kommuns föreningsledarstipendium är avsett att årligen delas ut till en person eller förening, som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten.Stipendiaten ska ha utfört sin ledarinsats eller verksamhet i Falköpings kommun.

Idrottsstipendium

Falköpings kommuns idrottsstipendium är avsett att årligen delas ut till en lovande idrottstalang, som utfört goda prestationer och som kan förväntas utvecklas ytterligare inom sin idrott. Stipendiaten ska vara folkbokförd i Falköpings kommun eller ha annan nära anknytning till kommunen

Sista ansökningsdag

Senast den 28 februari 2019 ska förslagen vara inkomna till kultur- och fritidsförvaltningen. Vi uppskattar om webbfomulären för respektive stipendium används.

Här kan du lämna förslag på kulturstipendiat

Här kan du lämna förslag på föreningsledarstipendiat

Här kan du lämna förslag på idrottsstipendiat