Falköpings kommuns kulturstrategi

En halvmåne med symbol för ett torn och en trumpet

Falköpings kommuns kulturstrategi ska fungera som en röd tråd för kommunens kultursatsningar under åren 2018–2030.

I Falköpings kommun är kultur en viktig del i en hållbar utveckling av samhället och bidrar till kommunens vision ”Det Goda Livet”. Avsikten med kulturstrategin är att visa kommunens förhållningssätt i kulturfrågor samt att prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen och i Falköpings kulturpolitik. Kulturstrategin ska kunna användas av kommunens alla nämnder, föreningar och kulturaktörer.

Ladda ner ditt alldeles egna exemplar av Falköpings kommuns kulturstrategi.PDF