Familjelördag

Volter och Ampere

Foto: Lina Ikse

Varmt välkomna till Familjelördag med tema hållbarhet!

Lördagen den 9 november kl. 10–13 är det dags för höstens Familjelördag! Vi håller till i Pingstkyrkans lokaler på Odengatan 46. Fri entré och gratis fika så långt det räcker! Aktiviteter och workshops med hållbarhet som tema. I samarbete med Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet

Volter & ampere 
– en energifylld dans– och musikföreställning av Big Wind

Utan att spara på kraft tar Bronja och Magnus sig an volter, ampere, energitjuvar och andra laddade begrepp. En föreställning som motiverar och inspirerar till energisparande. Tillsammans genererar vi energi för framtiden!

Håll utkik, mer information kommer!

Mer om Familjelördagar

Familjelördag ska vara en mötesplats för alla i Falköpings kommun oavsett bakgrund och ge möjlighet till delaktighet. Alla ska ha möjlighet att delta och därför är det ingen entréavgift. Delaktigheten innebär också att det inte bara är ett arrangemang där besökarna upplever något utan fokus är på att prova på, skapa eller delta i aktiviteter på olika sätt.

Kultur är ett språk som alla förstår, estetiska uttrycksformer används i de olika aktiviteterna som verktyg för att nå en bredare målgrupp. Kulturupplevelser och skapande kan en tillgodogöra sig och delta i oavsett språkbakgrund vilket medför att Familjelördag är ett arrangemang som stärker inkluderingen.

Flera kommunala verksamheter samverkar alltid med lokala föreningar, organisationer och studieförbund i samband med Familjelördagarna. Arrangemangen har olika teman och genomförs på olika platser i Falköpings kommun.