Familjelördag

Familjelördag ska vara en mötesplats för alla i Falköpings kommun oavsett bakgrund och ge möjlighet till delaktighet. Alla ska ha möjlighet att delta och därför är det ingen entréavgift. Delaktigheten innebär också att det inte bara är ett arrangemang där besökarna upplever något utan fokus är på att prova på, skapa eller delta i aktiviteter på olika sätt.

Kultur är ett språk som alla förstår, estetiska uttrycksformer används i de olika aktiviteterna som verktyg för att nå en bredare målgrupp. Kulturupplevelser och skapande kan en tillgodogöra sig och delta i oavsett språkbakgrund vilket medför att Familjelördag är ett arrangemang som stärker inkluderingen.

Flera kommunala verksamheter samverkar alltid med lokala föreningar, organisationer och studieförbund i samband med Familjelördagarna. Arrangemangen har olika teman och genomförs på olika platser i Falköpings kommun.

Familjelördag i Stenstorp 28 mars 2020 ställs in

För oss som arrangerar Familjelördag är besökarnas säkerhet och hälsa av högsta prioritet. Vi följer regeringens beslut att begränsa större sammankomster för att minska smittspridning. Tack för er förståelse.

Familjelördag ställs in affisch