Återrapportering Kulturidé

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för kontakt och kommunikation med dig. Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att vi får ditt samtycke, vilket du gör genom att klicka i rutan längst ned i formuläret. Folkhälsorådet är personuppgiftsansvarig för alla register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i rådets verksamhet. 

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på länken.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Återrapportering

Om ja, beskriv hur. Om nej, beskriv varför.