Bidrag och stöd till kultur

Ett rikt och varierande kulturliv som ger möjligheter att uppleva och skapa kultur ökar människors livskvalitet. Falköpings kommun ger därför bidrag till föreningar som ordnar kulturaktiviteter och arrangemang som kan vara till glädje för många.

Falköpings kommuns bidrag och stipendier till kultur

Fast kulturbidrag

Bidraget kan sökas av kulturföreningar som ordnar årligen återkommande aktiviteter och arrangemang som ger människor möjlighet att delta i och uppleva olika kulturverksamheter och konstformer. Kontakta kulturstrateg Karin Hermansson om du vill veta mer om Fast kulturbidrag.

Evenemangsbidrag

Bidrag kan sökas till evenemang av större art som ger allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del av ett brett och varierat kulturutbud. Evenemanget ska vara offentligt och genomföras i Falköpings kommun. Evenemanget ska marknadsföras brett i lämpliga kanaler. Bidraget ska sökas i förhand. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidrag ska ges. Ansökan och mer information om evenemangsbidrag.

Kulturidé

Har du en idé om en aktivitet eller verksamhet som gör att människor, oavsett bakgrund och erfarenheter, möts? Sök pengar från Kulturidé! Ansökan och mer information om Kulturidé.

Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10.000 kr till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Mer information om kulturstipendium. 

Studieförbunden stöttar och utbildar

Utveckla dina intressen genom studiecirklar eller få hjälp med planering, marknadsföring och genomförande av kulturarrangemang. Kontaktpersoner till studieförbunden i Falköpings kommunPDF