Gudhems fritidsgård

Klostergatan 24, Gudhem
070-180 73 21

Öppettider

Tisdagar 16:30 - 21:00

Verksamhet

Fritidsgården finns i Gudhemsskolan och vi har tillgång till skolans bibliotek/uppehållsrum och idrottshall.

Aktiviteter

Se vår Facebooksida "Gudhems fritidsgård"

Personal

Joel Sundberg, 076-116 25 63
Adam Höydahl Anderberg, 072-450 61 32