Utsiktstornet

Utsiktstornet på Mösseberg

Från utsiktstornet har man en fantastisk utsikt över Falköping och Falbygden. Tornet är 35 meter högt och har drygt 200 trappsteg. Utsiktsvåningen ligger 350 mter över havet. Fri entré!

Öppettider

1 maj - 30 september, öppet mellan 8 och 21
1 oktober - 31 april, öppet endast efter överenskommelse

Utsiktstornets historia

År 1901 bestämde styrelsen för Mössebergs Vattenkuranstalts Aktiebolag att ett utsiktstorn skulle uppföras på Mösseberg. Tornet byggdes under 1902 och invigdes 28 maj 1903. Det är ett av få torn i Sverige som är byggda i sten med utsiktsplats som enda funktion. 1993–1994 genomgick utsiktstornet en omfattande restaurering med syfte att återställa det så nära ursprungsskicket som möjligt.

När tornet var nytt 1903 fick besökarna betala 25 öre per person (en krona för säsongskort) för att gå upp i tornet. Numera är det ingen entréavgift.

Byggnadsminne

Sedan 1979 är utsiktstornet ett byggnadsminne enligt Kulturminneslagen, kap. 3. Det innebär att det finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden den inte får ändras.

Parkering

Parkering finns vid restaurang Bredablick, cirka 200 meter från tornet.