Lotteritillstånd

Föreningar och organisationer som önskar tillstånd/registrering för lotterier enligt lotterilagen kan ansöka om det hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till svensk juridisk person som är ideell förening och

 • vars stadgar främjar allmännyttigt ändamål inom landet
 • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 • inte vägrar någon inträde som medlem, om inte särskilda skäl föreligger
 • för sin verksamhet behöver inkomst av lotteri

Även föreningens huvudsakliga syfte bedöms vid ansökan om tillstånd för lotteri.

Ansökan om lotteri (tillstånd för enstaka lotteri)

Enligt 16 § Lotterilagen

Vid varje ansökan ska följande handlingar alltid bifogas.

 • Ansökan
 • Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare samt en kalkyl för lotteriet
 • Stadgar (om de inte redan finns hos kommunen)
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för föreningen
    

Tillstånd kan ges om

 • vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp (basbelopp 2016 = 44 300 kronor)
 • värdepappersvinster uppgår till högst 25 procent av sammanlagda vinstvärdet i lotteriet
 • värdet av vinsterna är minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde (gäller inte värdepapper)
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs

Kontrollantarvode = 2 procent på försäljning, minst 100 kronor

AnsökningsblankettPDF

Ansökningsblankett - skrivbarPDF (blanketten kan fyllas i i datorn och sen skrivas ut för underskrift)

Ansökan om lotteri (tillstånd för 3 år)

Enligt 17 § Lotterilagen

       Vid varje ansökan om registrering ska följande handlingar alltid bifogas.

 • Ansökan
 • Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteri och förslag på lotteriföreståndare
 • Stadgar (om de inte redan finns hos kommunen)
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för föreningen

AnsökningsblankettPDF

Ansökningsblankett - skrivbarPDF (blanketten kan fyllas i i datorn och sen skrivas ut för underskrift)

Avgifter

                   
Registreringsavgift för lotteri enligt 17 § = 300 kronor
                      
Kontrollantarvode = 3 procent på totala insatsbeloppet, max 6 000 kronor.