Föreningsbidrag - sociala frivilligorganisationer (föreningar för pensionärer, funktionsnedsatta m.fl.)

Socialnämnden beslutar om bidrag till ideella föreningar med koppling till socialnämndens område. Socialnämndens föreningsstöd syftar till att stärka de ideella föreningarnas förutsättning att erbjuda kommuninvånarna möjligheter att ta del av aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom socialnämndens område. Genom föreningarnas självständiga arbete gentemot deras målgrupper kompletterar de socialnämndens verksamhet.

Villkor för att få bidrag

Bidragsgivningen är öppen för föreningar som arbetar nära individ- och familjeomsorgsverksamheten, trivsel- och besöksföreningar, patient- och diagnosföreningar knutna till riksorganisation samt pensionärsföreningar knutna till riksorganisation eller övriga föreningar med anknytning till socialnämndens område där det frivilliga arbetet är ett viktigt inslag.

Bidragets storlek

Bidragets storlek fastställs av socialnämnden.

Hur söker föreningen bidrag?

Ansökan om bidrag görs på anvisad blankettPDF. Ansökan görs en gång per år och ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 mars. Socialnämnden fattar därefter beslut om att bevilja eller avslå ansökan.