Aktuellt för föreningar

Inbjudan till träff om föreningsfestival

Tanken är att skapa en festival för alla föreningar i Falköpings kommun i augusti 2021. Låter det intressant? På festivalen kan din förening informera om vad ni gör, nå nya medlemmar, hitta nya samarbeten, utveckla föreningen eller nå en ny publik/målgrupp. Och säkert mycket, mycket mer!
Vill din förening vara med och planera en sådan festival?

Vi planerar möte nummer två till den 25 augusti 2020. Inom kort kommer anteckningar från första mötet att publiceras här.

 

Våga fråga

Våga fråga – en utbildning om hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv.

Våga fråga är en utbildning på två timmar där man går igenom fakta och myter om självmord.Du får lära dig känna igen varningstecken på psykisk ohälsa och man går igenom hur man kan stötta.Inga förkunskaper behövs för att kunna delta. Utbildningen är framtagen och granskad med ledande expertis inom området suicidprevention.Medborgarskolan & Suicide Zero erbjuder ideella grupper och föreningar utbildningen gratis.Utbildningen genomförs med projektmedel från Västra Götalandsregionen, beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Vill er förening bjuda in utbildarna; kontakta Maria Larsson på Medborgarskolan. Kontaktuppgifter finns i bilagan härPDF

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Fritidskontoret, 0734/61 68 90

Ps – Denna inbjudan skickas ut i samarbete med Folkhälsostrategen i Falköping.


Brev om begynnande missbruk och kriminalitet

Socialtjänsten i Falköping har startat en arbetsgrupp som riktar sig till unga vuxna (16-25 år) som är på väg in i missbruk/kriminalitet. Vi i arbetsgruppen behöver er hjälp.

-Har du tips, tankar och idéer kring hur dessa ungdomar kan hjälpas i ett så tidigt skede som möjligt?

-Vad hade du önskat att det fanns för möjligheter att hjälpa ungdomar på glid?

Bakgrund till arbetsgruppen som består av fältsekreterare, socialsekreterare och familjebehandlare riktar sig till unga vuxna (16-25 år) som är på väg in i missbruk/kriminalitet:

Vi har mycket att vinna på att i ett så tidigt skede som möjligt försöka nå unga personer med begynnande kriminalitet och missbruk de ska kunna få hjälp och stöd med att bryta negativa banor och lotsa dem vidare till ett mer konstruktivt leverne.

Hur kan vi sänka ”trösklar”, och fånga upp unga människor i ett tidigt skede för att kunna ge stöd och hjälp.

Vi vänder oss till er föreningar då ni möter otroligt många ungdomar och tänker att ni kan ha mycket värdefulla synpunkter.

Tack på förhand!

Svar sänds till Emelie Arvidsson, fältare i Falköping

Tel: 070-593 65 05

Epost: emelie.arvidsson@edu.falkoping.se