Lotteritillstånd

Chokladhjul

Föreningar och organisationer som önskar tillstånd/registrering för lotterier enligt lotterilagen kan ansöka om det hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Ideell förening som vill anordna lotteri ska ansöka om tillstånd. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. Tillstånd till enstaka lotterier är gratis. Ansökan skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med  

  • Protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare samt en kalkyl för lotteriet
  • Stadgar (om de inte redan finns hos kommunen)
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för föreningen

Om en förening vill ha ett lotteri registrerat för tre år ska den registreringen ske hos kultur- och fritidsnämnden. Med registreringsansökan bifogas samma handlingar som ovan förutom kalkyl. Efter varje lotteri ska en redovisning göras på särskild blankett. Registrering av lotteri kostar 300 kronor.

Ansökningsblankett för tillfälligt lotteriPDF

Ansökningsblankett för registreringPDF

RedovisningsblankettPDF

Avgifter

Registreringsavgift för lotteri enligt 17 § = 300 kronor

Kontrollantarvode (enstaka lotteri) = 2 procent på försäljning, minst 100 kronor
                      
Kontrollantarvode (registrering) = 3 procent på totala insatsbeloppet, max 6 000 kronor.

Kontrollantarvode och social avgifter ska betalas in till Falköpings kommun. För enstaka lotterier ska föreningen/organisationen betala två procent av beräknad försäljning (dock lägst 100 kronor).

För registrerat lotteri ska föreningen/organisationen betala tre procent av beräknad försäljning.

Denna betalning ska vara gjord senast två månader efter försäljningsdagens början och det gäller båda för enstaka lotteri och registrering av lotteri.

Ta kontakt med fritidskonsulenten Stefan Andersson för mer detaljerad information.