Kopiering för föreningar

Föreningar kan få hjälp med kopiering i mindre omfattning (max 50 ex) på fritidskontoret. Ta kontakt med personalen innan. För kopiering av större mängder hänvisas till externa tryckerier.
Följande priser gäller för kopiering på fritidskontoret.


A4 svart/vit kopia och kopia på färgat papper

1–50 ark (enkelsidig)

1:-/ark*

1–50 ark (dubbelsidig)

2:-/ark* 

A4 färgkopia

1–50 ark (enkelsidig)

2:-/ark*

1–50 ark (dubbelsidig)

3:-/ark* 

A3 svart/vit kopia och kopia på färgat papper

1–50 ark (enkelsidig)

2:-/ark*

1–50 ark (dubbelsidig)

3:-/ark* 

A3 färgkopia

1–50 ark (enkelsidig)

4:-/ark*

1–50 ark (dubbelsidig)

5:-/ark**Inklusive moms med 25%