Föreningsbidrag – kultur, fritid, idrott, hembygd, bygdegårdar samt anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsföreningar 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om bidrag till föreningar som har verksamhet inom områdena kultur, idrott eller fritid samt anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsföreningar. Syftet med kultur- och fritidsnämndens bidrag är att stödja föreningslivets verksamheter, framförallt barn- och ungdomsverksamhet.

I "Riktlinje för föreningsbidragPDF" anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor. Läs igenom riktlinjerna innan ansökan skickas in.

För kultur- och fritidsnämndens bidrag gäller bland annat följande.

  • Kultur- och fritidsnämnden fattar årligen beslut om bidragens storlek. För aktuella bidragsnivåer se nämndens beslut.
  • Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj varje år. Det gäller för alla bidragsformer utom kultur- och fritidsnämndens investeringsbidrag, evenemangsbidrag och bidrag till kulturarrangemang, vilka söks löpande. Ansökan om bidrag från anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsföreningar ska lämnas in senast 31 mars.
  • Ansökan om bidrag görs via systemet Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för de föreningar som har verksamhet inom områdena kultur, idrott eller fritid. Övriga föreningar (anhörig-, patient-, frivillig- och pensionärsföreningar) ansöker om bidrag på anvisad blankettPDF. OBS! Blanketten ska skickas in till Kultur- och fritidsförvaltningen, 521 81 Falköping. (Från och med förra året tog kultur- och fritidsförvaltningen över denna bidragsdel.)

Lathund för att logga in i Interbook GoPDF
Lathund för att söka bidragPDF
Lathund för att ändra föreningsuppgifterPDF

Stipendier, fonder m.m.

Västergötlands Idrottsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ett antal stipendier och fonder som kan vara av intresse för föreningar och idrottsledare.

Sök bidrag från Allmänna arvsfonden!

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd från Allmänna Arvsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Idrottslyftet - en unik möjlighet för idrotten!

Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tilldelats 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet. De delar även ut stipendier.