Ansökan om kommunstrategiskt bidrag

Syftet med det kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att uppfylla Falköpings kommuns mål.

I "Riktlinje för föreningsbidragPDF" anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor. Läs igenom riktlinjerna innan ansökan skickas in.

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande.

  • Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna.
  • Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj varje år.
Föreningens kontaktuppgifterObligatoriska underlag


AnsökanInformation om kommunens mål finns under "Relaterade länkar" nedan
Behandling av personuppgifter
Genom att du klickar på "Skicka in ansökan" i formuläret godkänner du att Falköpings kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen.