Ansökan – främja mötesplatser och fysisk aktivitet/landsbygdsutveckling

Föreningar kan ansöka om bidrag till att stötta mötesplatser och fysisk aktivitet samt landsbygdsutveckling.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar hand om ansökningarna som inledningsvis kan bestå av en enkel skrivelse eller ett e-postbrev. De kostnader som uppkommer ska givetvis kunna verifieras. Den ersättning som kan utbetalas för ideellt arbete anges i timmar ideellt arbete och undertecknas av ordförande i föreningen.I övrigt följs följande riktlinjer och intentioner.

 • Stimulansbidraget ska bidra till landsbygdsutveckling.
 • Stimulansbidraget ska skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse.
 • Det är en fördel om utvecklingsarbetet genomförs med involvering från både barn, unga och vuxna.
 • Stimulansbidraget kan sökas av föreningar som finns i Falköpings kommun.
 • Stimulansbidraget ska redovisas efter utförd insats.
 • Det går att söka stimulansbidrag upp till 15 000 kronor.
 • Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierat till minst hälften och egen arbetsinsats räknas.


Exempel på insatser som kan beviljas pengar är

 • fysiska investeringar som till exempel utegym, måla ett plank eller anlägga en grusplan,
 • föreläsnings- och utbildningsdagar,
 • metodutveckling "uppstart av nya verksamheter"/organisationsförändringar,
 • enkäter, undersökningar och utredningar.

För mer information, ta kontakt med Stefan Andersson, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ansökningar kan skickas in till Kultur- och fritidsförvaltningen, 521 81 Falköping eller via e-post direkt till Stefan Andersson.