Föreningsbidrag

Falköpings kommun vill stötta det lokala föreningslivet genom att erbjuda möjligheten att ansöka om föreningsbidrag. Syftet är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i kommunen.

Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål.

Det finns olika typer av föreningsbidrag, vilket framgår i Riktlinjer för föreningsbidragPDF

I riktlinjerna anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor.

Läs igenom riktlinjerna innan ansökan skickas in.