Föreningsbidrag

Falköpings kommun vill stötta det lokala föreningslivet genom att erbjuda möjligheten att ansöka om föreningsbidrag. Syftet är att stödja och främja föreningsverksamheten, kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i kommunen.

Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att uppfylla Falköpings kommuns vision och övergripande mål.

Det finns olika typer av föreningsbidrag, vilket framgår i Riktlinje för föreningsbidragPDF.

Läs igenom riktlinjerna innan ansökan skickas in.