Odenrinken

Allmänhetens åkning

Nu är issäsongen över och vi öppnar igen i vecka 36

Alla som är på isen ska använda hjälm.

Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Besöksadress: Midfalegatan 5

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.