Odenrinken

Besöksadress: Högstenagatan 7

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.

Alla som är på isen ska använda hjälm.

Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Allmänhetens åkning- Nu ligger hela jullovet ute !

Vecka 50
Måndag 10/12

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 11/12

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 12/12

klockan 15.40-16.40

med klubba

Torsdag 13/12

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 14/12

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 15/12

ingen åkning


Söndag 16/12

klockan 11.10-13

utan klubba


klockan 13.10-15

med klubba
Vecka 51
Måndag 17/12

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 18/12

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 19/12

klockan 15.40-16.40

med klubba

Torsdag 20/12

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 21/12

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 22/12

klockan 9.30-11.30

utan klubba


klockan 11.40-13.40

med klubba

Söndag 23/12

ingen åkning

Vecka 52
Måndag 24/12

ingen åkning


Tisdag 25/12

klockan 9.30-11.30

utan klubba


klockan 11.40-13.40

med klubba

Onsdag 26/12

ingen åkning


Torsdag 27/12

klockan 10-13

utan klubba


klockan 13.10-16.10

med klubba

Fredag 28/12

klockan 10-13

med klubba


klockan 13.10-16.10

utan klubba

Lördag 29/12

ingen åkning


Söndag 30/12

klockan 11.10-14.10

utan klubba


klockan 14.20-17.20

med klubba

Vecka 1
Måndag 31/1

klockan 9.30-11.30

utan klubba


klockan 11.40-13.40

med klubba

Tisdag 1/1

klockan 13-15

med klubba


klockan 15.10-17.10

utan klubba

Onsdag 2/1

klockan 14-16.30

utan klubba

Torsdag 3/1

klockan 10-13

utan klubba


klockan 13.10-16.10

med klubba

Fredag 4/1

klockan 10-13

utan klubba


klockan 13.10-16.10

med klubba

Lördag 5/1

klockan 11.30-13.30

med klubba


klockan 13.40-15.40

utan klubba

Söndag 6/1

klockan 9.30-11.30

utan klubba


klockan 11.40-13.40

med klubba
Vecka 2
Måndag 7/1

klockan 10-13

med klubba


klockan 13.10-16.10

utan klubba

Tisdag 8/1

klockan 10-13

utan klubba


klockan 13.10-16.10

med klubba

Onsdag 9/1

klockan 14-16.30

utan klubba

Torsdag 10/1

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 11/1

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 12/1

klockan 11.20-14.20

med klubba


klockan 14.30-17.30

utan klubba

Söndag 13/1

ingen åkning