Anmälan till nationaldagen Plantis 6 juni 2023

Varje år arrangerar Falköpings kommun ett stort nationaldagfirande där vi firar vårt land, vår demokrati och alla härliga människor som gör landet Sverige och kommunen Falköping. Nu bjuder vi in föreningar och organisationer att delta med aktiviteter under firandet. Årets firande har ledorden mångfald och hållbarhet. Häng på!

Vad brukar hända?

Runtomkring i parken kan föreningar och organisationer skapa aktiviteter för att visa upp och berätta om sin verksamhet. På tre scener ges musik, tal och andra kulturuppträdanden. Det ordnas ceremonier för nya svenska medborgare och nyfödda kommuninvånare.

Vilka kan delta?

Ideella föreningar och organisationer, studieförbund, riksdagspartier och kyrkliga organisationer vars verksamhet präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet och mångfald och som bedriver verksamhet i Falköping kommun. Det finns även ett begränsat antal platser för matvagnar och hantverkare.

Vad gäller? Krav på medverkan

  • Arrangemanget pågår mellan kl. 11-15. Om du vill medverka ska du vara på plats under hela arrangemangstiden.
  • Alla medverkande måste följa arrangemangets krav kring hållbarhet.
  • Medverkande bekostar och tar med eget material, utrustning och eventuellt väderskydd samt ordnar personal till aktiviteterna.
  • Det är gratis att medverka.
  • El dras fram till de som behöver det.
  • På grund av känslig parkmiljö med värdefulla träd finns det endast ett ytterst begränsat antal avsatta platser för de medverkande som måste ha med fordon. Utöver dessa platser gäller fordonsförbud i parken.

Krav på hållbarhet

  • Ta inte in material i parken som genererar sopor och avfall. Tänk återbruk istället för engångsartiklar.
  • Istället för att dela ut gåvor, ballonger och infolappar - skapa en aktivitet för att aktivt berätta om din organisation! Gör något kul och oväntat tillsammans med besökarna! Ladda ner hållbarhetstipsen som finns nederst på den här sidan.
  • Pynta din plats på ett hållbart sätt - använd inte ballonger eller engångsmaterial.

Matvagnar

Två matvagnar kan delta på särskilt avsatta platser. Vi förbehåller oss rätten att välja deltagande matvagnar utifrån tanken att skapa ett brett utbud för arrangemangets besökare. Vid anmälan ska intresserade matvagnar presentera ett hållbart matkoncept gällande råvaror, vegetariska alternativ och hållbarhetstänk vad gäller förpackningar. Matvagnarna ska vara lokala och ha godkända serveringstillstånd och f-skattesedel. Medverkande matvagnar ansvarar själva för att ta med den utrustning som behövs samt anlita den personal som krävs.

Hantverkare / slöjdare

Fyra hantverkare /slöjdare kan delta på särskilt avsatta platser. Vi förbehåller oss rätten att välja deltagande hantverkare/slöjdare utifrån tanken att skapa ett brett utbud för arrangemangets besökare. Deltagande hantverkare ska vara lokala, visa och sälja egentillverkade produkter, arbeta i hållbara material - gärna återbruk. Medverkande hantverkare/slöjdare ansvarar själva för sin försäljning och för att ta med den utrustning som behövs samt anlita den personal som krävs.

Sopsortering

Vi siktar på så lite skräp som möjligt i Plantis - men för det skräp som blir så kommer det att finnas tre sopsorteringsstationer. Ett skräpteam kommer att finnas på plats och hjälpa till. Varje utställare ansvarar för att se till så att skräp sorteras i sopstationerna.

Anmälan

Anmälan senast 16 april 2023.

Föreningar - vilken aktivitet kommer besökaren att uppleva/göra hos er? Vad kommer ni att visa/berätta? Matvagnar - ge information om meny. Hantverkare/slöjdare - ge information om produkterna.
Behöver ni el framdragen? * (obligatorisk)
Behöver ni el framdragen?För att medverka måste du har läst igenom kraven för medverkan och hållbarhet * (obligatorisk)
För att medverka måste du har läst igenom kraven för medverkan och hållbarhet