Skidspår och spårstatus på Mösseberg

Skidspåren på Mösseberg är belägna vid Skogssjön. Här hittar du värmestuga, omklädning, dusch och bastu. Ingen kostnad för besökare.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Falköpings kommun har beslutat att göra viktiga energibesparingsåtgärder för att nå kraven på 5 procent energiminskning. En av åtgärderna är att snölägga en kortare del av konstsnöspåret, 1,5 km istället för den fulla slingan på 2,5 km.

Uppdateringar av "aktuell spårstatus" görs då förändringar sker. Om samma förutsättningar råder uppdateras inte sidan.

Aktuell spårstatus

Spår

Längd totalt

Status

Uppdaterad


Svart (konstsnö)
Belyst

2,5 km (1,5 km snöläggs 2022-2023)

Stängt


Blåvit (konstsnö)
Belyst

0,7 km

Stängt


Blå (natursnö)
Belyst

2,5 km

Stängt


Grön (Burma)(natursnö)

5,7 km

Stängt


Svart (Bommen)(natursnö)

6,6 km

Stängt


Röd

(natursnö/konstsnö)
Belyst

2,5 km

Stängt


Spårens öppettider

Konstsnöspåren är öppna (vid åkbart underlag)

Dagligen 05.00-06.30, 09.00-22.00

Spårskötsel konstsnöspår

Dagligen 06.30-09.00

Natursnöspåren pistas vid behov och personalresurs.

Fel vid laddning av objekt.