Evenemang och event

Vid evenemang och event på offentlig plats är det ditt eget ansvar att undersöka om det krävs polistillstånd.