8 juni 2023
Uppleva & göra

Varje kilowattimme (kWh) räknas – tillsammans minskar vi risken för elavbrott

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Falköpings kommun har beslutat att göra viktiga energibesparingsåtgärder för att nå kraven på 5 procent energiminskning. Tillsammans kan vi förbättra situationen. Genom att vi alla minskar vår elanvändning hjälps vi åt och är med bidrar till att minska risken för elavbrott.

För Bad & Fritids verksamheter gäller ett antal energibesparingsåtgärder från och med 1 december och tills vidare. På Odenbadet stängs relaxen ned helt, bastutiderna i bastun i omklädningsrummen för dam och herr kommer att ses över och kortas ner. På Motionscentralen reduceras tiderna i bastun kraftigt, övriga bastu i kommunala anläggningar stängs helt. Konstsnöanläggningarna på Mösseberg påverkas, i slalomanläggningen snöläggs tre av fyra nedfarter, den nedfart som inte snöläggs är familjebacken. Av konstsnöspåret snöläggs ca 1,5 km av totalt 2,5 km. Samlingslokalen Rantens kvarn stängs.

Läs mer på www.falkoping.se/energibesparing Länk till annan webbplats.