3 augusti 2022
Uppleva & göra

Har du/din förening hört talas om att det pågår en utredning om fomer för stöd och bidrag till civilsamhället?

Ett utredningsarbete om Falköpings kommuns framtida bidrag och stöd till civilsamhället startades upp under 2021. Medel för uppdraget har beviljats av kommunstyrelsen. En viktig del i arbetet har varit att få synpunkter och erfarenheter för skilda organisationer inom civilsamhället.

En händelserik vår

Under våren 2022 har samtal genomförts vid olika tillfällen med representanter för föreningar, studieförbund, cultur crew och unga tar ordet. Urvalet av föreningar har i hög grad varit slumpmässigt men det har också baserats på representation från stora respektive mindre föreningar, stad och landsbygd, idrott och allmän fritidsverksamhet, kultur och etnicitet.

Projektets fortsättning

Utredningsuppdraget pågår. Det ska dokumenteras och slutrapporteras i december 2022. Parallellt med utredningsarbetet utses en arbetsgrupp med tjänstepersoner och politiker från kultur- och fritidsnämnden under hösten 2022. Arbetsgruppen ska förbereda implementeringen av resultatet med nuvarande stöd och bidrag. Målet är att revidera, förnya och utveckla kommunens stödsystem till civilsamhället inför kommande år.

Följ arbetet här

www.falkoping.se/bidragsutredning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du eller din förening synpunkter, frågor och funderingar? Maila gärna till foreningsbidrag@falkoping.se