20 april 2022
Uppleva & göra

Lärdomar från dialogsamtalen med föreningar

Många värdefulla synpunkter kom fram i samtalen som hölls med ett 40-tal representanter för föreningar och studieförbund tidigare
i år.

Falköpings stadsbibliotek

Rekrytering, lokaler och utmaningar som följd av pandemin är några av de teman som upprepat sig i samtalen. Men synpunkter och önskemål som förts fram vid samtalen har inte bara gällt ekonomi och finansiering. Flera föreningar skulle vilja ha uppföljning samt möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan olika föreningar och studieförbund.

Rekryteringen är avgörande

Varje organisation är unik. Förutsättningarna när det gäller ekonomi, rekrytering och tillgång till lokaler ser väldigt olika ut. Men gemensamt för dem är att verksamheten bygger på att det finns människor som frivilligt vill delta. Därför är frågan om hur kommunen kan bidra till att stödja rekrytering av fler deltagare oerhört viktig.

Alla föreningar vill rekrytera nya medlemmar och deltagare. Vissa föreningar gör aktiva insatser för att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till verksamheten. Samtidigt möter föreningar som aktivt arbetar för integration och inkludering stora utmaningar. Stödet för att kunna rekrytera utrikesfödda, personer med funktionshinder, äldre personer och socio-ekonomiskt svaga grupper i samhället, behöver förbättras.

Lokaler och hyror

Nästan hälften av kommunens totala verksamhetsbidrag består av lokalhyror och anläggningar. En del lokaler används väldigt lite, medan vissa föreningar har stora problem att få tillgång till lokaler alls. Här är vikten av tydliga villkor och kriterier samt långsiktighet i stödet, några av de synpunkter som kommit upp om bidragsformer och prioriteringar.

Pandemins effekter

Pandemin har inneburit en utmaning utöver det vanliga för många föreningar. Färre har velat eller kunnat delta i aktiviteter. Det har därmed varit svårt att få inkomster till många föreningar under pandemin, även om kostnader också minskat för att arrangera en del aktiviteter. En del hyser viss oro för att få igång aktiviteter och kunna rekrytera deltagare efter pandemin.