26 juli 2021
Uppleva & göra

Digital nätverksträff om spel, barn och våldsprevention

Barn lever i en alltmer digital värld där vuxna inte alltid har insyn. Den 7 september kl 18-19.30 bjuder projektet Samspel in till en digital nätverksträff i syfte att utbyta erfarenheter med varandra. Nätverksträffen kommer bestå av en kort föreläsning på temat och diskussioner i smågrupper.