23 mars 2021
Uppleva & göra

Anmälan för föreningar till Smartbook

I maj 2021 byter Falköpings kommun datasystem för föreningshantering. I det nya systemet Smartbook kan föreningar enkelt ansöka om bidrag, boka tider i kommunens idrottslokaler samt synas i ett publikt föreningsregister.

I Smartbook ges föreningar större möjlighet att själva administrera uppgifter och bokningar. För att få åtkomst till Smartbook måste varje förening utse en huvudadministratör samt uppdatera informationen om föreningen. Detta görs genom att fylla webbformuläret här nedan.

Ska föreningens namn vara synligt i det publika föreningsregistret? * (obligatorisk)
Ska föreningens namn vara synligt i det publika föreningsregistret?


Falköpings kommun erbjuder föreningar möjlighet att synas i ett föreningsregister på en publik webbsida, där intresserade kan få information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter.
Om föreningen bokar lokaler, ska föreningens namn vara synligt för andra i bokningskalendern?
Om föreningen bokar lokaler, ska föreningens namn vara synligt för andra i bokningskalendern?


Föreningar kan boka tider i kommunens idrotts- och samlingslokaler i en bokningskalender. Fördelen med att vara synlig med föreningsnamn i kalendern är att det framgår vilken förening/grupp som har den bokade tiden.