28 augusti 2020
Uppleva & göra

Våga fråga – en utbildning om hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv

Våga fråga är en utbildning på två timmar där man går igenom fakta och myter om självmord. Du får lära dig känna igen varningstecken på psykisk ohälsa och man går igenom hur man kan stötta.

Genom bikupor och samtalsövningar får du öva dig i hur du kan agera när någon har det svårt. Du får lära dig att hålla motiverande samtal, du får konkreta råd på hur du kan följa upp och hur du lotsar rätt. Inga förkunskaper behövs för att kunna delta. Utbildningen är framtagen och granskad med ledande expertis inom området suicidprevention.

Medborgarskolan och Suicide Zero erbjuder ideella grupper och föreningar utbildningen gratis. Utbildningen genomförs med projektmedel från Västra Götalandsregionen, beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Vill er förening bjuda in utbildarna, kontakta Maria Larsson på Medborgarskolan, 0500-72 91 57.