28 augusti 2020
Uppleva & göra

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

Folkhälsomyndigheten arbetar för en bättre folkhälsa. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt.

Utbildningen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. där du också kan läsa mer.