28 augusti 2020
Uppleva & göra

Hur kan vi hjälpa unga i ett tidigt skede som är på väg in i missbruk eller kriminalitet?

Socialtjänsten i Falköping har startat en arbetsgrupp som riktar sig till unga vuxna (16–25 år) som är på väg in i missbruk/kriminalitet. Vi i arbetsgruppen behöver er hjälp.

  • Har du tips, tankar och idéer kring hur dessa ungdomar kan hjälpas i ett så tidigt skede som möjligt?
  • Vad hade du önskat att det fanns för möjligheter att hjälpa ungdomar på glid?

Bakgrund till arbetsgruppen som består av fältsekreterare, socialsekreterare och familjebehandlare riktar sig till unga vuxna (16–25 år) som är på väg in i missbruk/kriminalitet.

Vi har mycket att vinna på att i ett så tidigt skede som möjligt försöka nå unga personer med begynnande kriminalitet och missbruk de ska kunna få hjälp och stöd med att bryta negativa banor och lotsa dem vidare till ett mer konstruktivt leverne.

Hur kan vi sänka ”trösklar”, och fånga upp unga människor i ett tidigt skede för att kunna ge stöd och hjälp?

Vi vänder oss till er föreningar då ni möter otroligt många ungdomar och tänker att ni kan ha mycket värdefulla synpunkter.

Tack på förhand!

Svar sänds till Emelie Arvidsson, fältare i Falköping, 070-593 65 05