Feriepraktik 2020

Unga tar ordet har totalt 15 feriepraktikplatser under period 1 och 3.

Unga tar ordet arbetar med ungdomspolitik, demokrati, inflytande och delaktighet. Unga tar ordet utgår från barnkonventionen och den nationella ungdomspolitiken. Med kunskap om unga i Falköping driver Unga tar ordet fram ungas röster i olika frågor som berör unga. Inom verksamheten arbetar en ungdomsstrateg tillsammans med unga i Falköping. Just nu arbetar nio unga kommunutvecklare för att bl.a. vara en länk mellan ungdomar och politiker.

Unga tar ordet stöttar unga som vill engagera sig, skapa aktiviteter m.m. Verksamheten är också ett stöd till kommunens alla förvaltningar och verksamheter i deras arbete med ungas inflytande.

Feriepraktiken 2020 består av två olika uppdrag beroende på period: ung Skaraborgsutvecklare eller ung kommunutvecklare. Gemensamt med uppdragen är att skapa nya former för påverkan, öka ungas möjligheter till inflytande. Arbetet kommer främst att göras här i Falköpings kommun.

Som ung Skaraborgsutvecklare kommer du också att jobba tillsammans med ungdomar från andra kommuner i Skaraborg.

Arbetet är både administrativt, kreativt och socialt. Det mesta av arbetet görs i grupp där ni tar tillvara varandras kompetenser, idéer och intressen. Denna feriepraktik innebär en chans att vara med och påverka vad som händer i Falköping kommun. Ansök och bidra med dina idéer och ditt engagemang.

Unga tar ordet och Falköpings kommun vill höra din röst!

Sista ansökningsdag är 31 mars! Ansökan redan nu!öppnas i nytt fönster