Ungdomens Hus

Odengatan 41, Odenhallen

Öppettider


Tisdagar - Torsdagar klockan 15.00–21.00

Verksamhet

HÄR, på Ungdomens Hus, finns det möjligheter att finna sin meningsfulla fritid. Vi stöttar dig och dina idéer och vill höra allt du har att säga! Vårt fokus är att skapa aktiviteter med unga för unga – och allt vi gör bygger på ungas önskemål, engagemang och ansvarstagande. Vi har en mängd exempel på aktiviteter som unga kan delta i men också driver själva! 

 

Utvecklingsområden

Vi arbetar hela tiden med att utveckla Ungdomens Hus på ett medvetet sätt. Det innebär att vi:

  • Är medlemmar i KEKS-nätverk som står för kvalité och kompetens i samverkan och jobbar med delaktighet och inflytande för våra ungdomar
  • Vi har två mål som vi jobbar aktivt med:
    1. Att ge ungdomar möjlighet att växa.
    2. Erbjuda en trygg miljö.
Vill du veta mer kontakta Duaa Jawad 072-244 95 07

Vill du veta mer om våran tjej verksamhet? kontankta Duaa Jawad, 072 - 244 95 07

Personal

Sarha Eng, avdelningschef, 0515-88 55 11, 073-064 93 70
Classe Nilsson, 0515-88 54 51, 072-452 72 66
Joel Sundberg, 076-116 25 63
Johan Larsson, 076-116 27 53
Pablo Osmanovic, 076-116 13 08
Adam Anderberg, 072- 450 61 32
Duaa Jawad, 072 - 244 95 07