P-skiva

P-skiva

I Falköping är all parkering gratis på gator och allmänna parkeringsplatser. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna i centrum ska p-skiva användas. Det finns en skylt som anger detta vid dessa parkeringar.

P-skivorna kostar 20 kr/st och kan användas i hela landet där parkering med p-skiva gäller. P-skivor kan köpas i ett flertal butiker och restauranger i centrum och vid Resecentrum samt i Stadshusets reception.

Om du saknar p-skiva kan du skriva ankomsttiden på ett papper och lägga det väl synligt i framrutan på bilen. Du behöver då uppge uppgifter om vilket datum och vilket klockslag din parkering startade.

Så använder du p-skivan

Använd pilen på p-skivan för att tala om vilken tid du påbörjar din parkering. Avrunda till närmaste hel- eller halvtimme. Om du börjar din parkering före parkeringstidens begränsning, ställ in tiden när tidsbegränsningen börjar.

Du får inte ändra p-skivans tid under tiden du står parkerad. Placera p-skivan innanför vindrutan så att ankomsttiden är väl synlig utifrån. Endast en p-skiva per bil får användas.