Falköpings flygplats

Flygplatsen

Falköpings flygplats ägs och drivs av Falköpings kommun. Flygplatsen är avsedd för affärs- och klubbflygplan.

Anläggningens miljöansvar ingår i tekniska nämndens och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.

Bandimensioner

Längd 1 316 meter och bredd 30 meter

Banbelysning

Lågintensiv

Inflygningsljus

Lågintensiv. Den lågintensiva delen kan radiotändas.

Grässtråk L=800 meter, B=55 meter

Bränsle 100 LL på beställning