Farthinder

Bil på väg över farthinder

För att ett farthinder ska anläggas på en lokal gata ska minst fyra av nedanstående kriterier uppfyllas.

  1. Genomgående trafik förekommer
  2. Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg
  3. Medelhastigheten överskrider 35 km/h för motorfordon
  4. Det finns lekplatser, fritidshem eller skolor utmed gatan
  5. Majoriteten av de boende har önskat åtgärder