Trafikregler och säkerhet

Gamla stan

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Falköping. Dessa innehåller särskilda trafikregler som gäller inom kommunen.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område beslutas av kommunen. Lokala trafikföreskrifter utanför tättbebyggt område beslutas av Länsstyrelsen eller Trafikverket beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla.

Alla lokala trafikföreskrifter finns publicerade i Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter - RDTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tomgångskörning

Ett motordrivet fordon på tomgång släpper ut mer avgaser än om det är i rörelse, vilket påverkar miljön negativt. Därför ska du stänga av motorn på ditt fordon om du ska stå still längre än en minut.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och mijlö- KFS 2011:08öppnas i nytt fönster